İletişim

Seymen altyapı 2018 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan firmamız, insanların beklentileri doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle modern yaşam alanları inşa etmektedir.

icon_widget_image Pazartesi-Cumartesi: 9 -17; icon_widget_image Karaağaç Konarlı mah. 46. Sok. No: 12/4 Arsuz/HATAY icon_widget_image 0 (326) 503 50 91 0 (538) 776 47 41 icon_widget_image info@seymenaltyapi.com bilgi@seymenaltyapi.com
s
Seymen Altyapı

Sürdürülebilirlik

SEYMEN ALTYAPI VE ÜST YAPI, tecrübesi ve dinamik yapısıyla inşaat sektörüne yenilikler getirerek, günün modasını değil; geleceğin doğrularını göz önüne alarak çağdaş mimari yapılar yaratır.

SEYMEN
Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası

            SEYMEN’de topluma, çalışanlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşım ve anlayışımızla; insana, bilgiye ve teknolojiye yatırım yaparak sıfır iş ve çevre kazası ile üretimlerimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu inançla;

         • Güvenli, sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve korumak için; Sağlık, Emniyet ve Çevre ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
         • Kullanılan teknoloji, hammadde ve yardımcı maddelerin sağlık, emniyet ve çevresel etkilerini göz önünde tutmayı ve gerekli tedbirleri almayı,
         • Proseslerimizdeki tehlikeleri tanımlamayı, riskleri değerlendirerek – ortadan kaldırmayı veya risklerin olası etkilerini azaltmak için gereken önlemleri planlamayı ve uygulamayı, gerekli kaynakları tahsis etmeyi, yangın ve acil durumlara hazırlıklı olmayı, olası kaza sonrasında gerekli araştırma ve iyileştirmeleri yapmayı,
         • Organizasyonun her kademesinde Sağlık, Emniyet ve Çevre gerekliliklerimize uygun olarak ortak bir bakış açısı geliştirerek sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, sürdürülebilir bir Sağlık, Emniyet, Çevre kültürü oluşturmayı,
         • Yönetim sistemi kapsamındaki tüm süreçlerin devamlılığını ve sürekli gelişimi sağlamak için her düzeyde çalışandan yönetime, ziyaretçiye, stajyere, taşeronlarımıza ve hatta tedarikçiden müşteriye kadar bütün paydaşlarımıza eğitim imkanı sağlamayı,
         • Yeni teknolojilerin benimsenmesinde önder olmayı, alternatif materyalleri seçmeyi, doğal kaynakları minimum düzeyde kullanmayı,
         • Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel emisyonları en aza indirgemeyi, atıkların kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümün sağlanmasını, bölgemizdeki biyolojik çeşitliliği gözeterek gerekli önlemleri almayı,
         • Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincini daima ön planda tutarak çevreye ve topluma olan duyarlılığımızla örnek olmayı, tasarımdan ürünün bertarafına kadar olan tüm çevresel etkileri göz önünde bulundurarak önlemler almayı ve yönetim dahil tüm çalışanlarımızın bilinçlendirilmesini,

kabul, beyan ve taahhüt ediyoruz.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uygulamaları
             Seymen bünyesinde tam zamanlı iş yeri hekimi, tüm vardiyalarda sağlık görevlisi, bu personelin hizmet verdiği yasal zorunlulukların üstünde bir donanıma sahip bir iş yeri sağlık birimi (revir) ve tam donanımlı bir hasta nakil ambulansı bulunur. Personelin işe giriş ve periyodik muayeneleri, çalışma ortamları ve kişilerin maruziyet ölçümleri, hijyen ölçümleri gibi faaliyetler bu kapsamda yürütülür
Çevre ve Atık Yönetimi Uygulamaları

            Yönetim sistemi kapsamında tüm sahaların çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları, atıkların yerinde sınıflandırılması ve toplanması, atıkların yönetimi ve atık su tesislerinin yasal çerçevede işletiminin kontrolü bu kapsamda yapılan faaliyetler arasında yer alır.

a
Devam Eden Projeler

Süreç Çizelgesi

Anahtar Teslim İnşaat 0
Tasarım ve Uygulama 0
Proje Yönetim Hizmetleri 0